• Volkskerkoudtshoorn
  • VolkskerkAfrikaRiversdal

MODERATOR

Dr Donald Katts
18 Letaba Crescent
Bonnie Brook
Kraaifontein
7570

Tel: 021-9881825
Cel: 0832427916
Em. djkatts@mweb.co.za

VISE-MODERATOR

Ds Garrett Möller
Dahliastraat 19
Uitbreiding 6
Mosselbaai
6506

Tel: 044-6904461 [h]
Cel: 0848784299
Em. mollergmj@gmail.com

SCRIBA SYNODI

Sus Jenny Davidson
Formosastraat 18
Hornlee
Knysna.
6571

Tel: 044-3850610
Faks: 044-3850202
Cel:  0728821507
Em
jdavidson@knysa.gov.za

TESOURIER

Juf, Sharon Roberts
1 Reef Road
Vanguard Estate
7764

Tel: 021-6374769
Fax: 021-6384414
Cel: 0824985967
Em. sharonr@mweb.co.za

BRIEF RECORDS Volkskerk Van Afrika , Cape Town

Volkskerk Van Afrika ,  Cape Town

The following gives a brief resumé of how the Volkskerk van Afrika was started in Cape Town:  -  Joseph John Henry Forbes,  fifth son of John and Helena Forbes,  of Heatherdale Farm Wesleyan School and Mission Station,  Rondebosch  Flats,  after his spiritual awakening in 1896,  which was later further helped by a visit from Gipsy Smith ,  and after a long probation,  first as principal of the Wesleyan Day School,  West London,  now Athlone,  then catechist, then evangelist, was admitted on the recommendation of the Rev. G. Robson,  on about five years’ probation for the Wesleyan Methodist Ministry in 1913,  at the Port Elizabeth Conference. After his ordination to the ministry,  in the Buitenkant Street Wesleyan  Church,  Cape Town,  by the Rev. Samuel Clarke ,  President of the Wesleyan Conference ,  assisted by the Rev. George Robson and six other ministers,  on Monday evening,

Read more

 DIE MERKWAARDIGE  JOSEPH JOHN HENRY FORBES

DIE MERKWAARDIGE JOSEPH JOHN HENRY FORBES

 

n Mens kan byna nie van die ontstaan van die Volkskerk Van Afrika praat sonder om hierdie naam te noem nie,  maar wie was Joseph John Henry Forbes? Kernagtig saamgevat:  Hy was die vyfde oudste seun van John en Helena Forbes en is op 13 Februarie 1876 gebore.  Hulle het op die plaas Heatherdale waar ‘n Wesleyaanse skool (Methodiste Skool) was, gewoon.  Dit het deel uitgemaak van ‘n sendingstasie, genaamd Rondebosch Flats.

Read more

FRAGMENTARIESE AANTEKENINGE OOR DIE ONTSTAAN VAN ONS KERKGENOOTSKAP

FRAGMENTARIESE AANTEKENINGE OOR DIE ONTSTAAN VAN ONS KERKGENOOTSKAP

“En julle sal My getuies wees… gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie” (Markus 16:5)

“… en die bediening wat ek van die Here ontvang het om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God …” (Hand.20:24)

Read more

`n HISTORIESE OORSIG VAN DIE VOLKSKERK VAN AFRIKA

`n HISTORIESE OORSIG VAN DIE VOLKSKERK VAN AFRIKA

vanaf 1922 tor 1984  – HISTORIESE OORSIG VAN DIE VOLKSKERK VAN AFRIKA

Met spesifieke verwysing na die uitdagings en Pastorale benadering van die Kerk
(gelewer deur Ds. L.H. Crotz, Superintendent: 1984 – 1995)

Read more

THE RISE OF THE VOLKSKERK VAN AFRIKA

My dear Children,

For my 21st pastoral I am sending you the inauguration address,  delivered in the City Hall on Sunday,  14 May 1922.

Study it well.  This is the model on which we must build,  placing our beloved Church on equal footing with the best in modern Society.

THE RISE OF THE VOLKSKERK VAN AFRIKA

Ladies and Gentleman,   Christian Friends,  we have met to celebrate a very auspicious occasion as far as the Coloured people of Africa are concerned.  At the outset it is expected of me as leader of this movement to give a brief resumé of the rise of the Volkskerk van Afrika.

In doing so,  I want at once to say this is no antagonistic movement,  but purely and simply a Church,  built on the faith of Jesus Christ the Son of God and His Holy Apostles.

Read more

TOESPRAAK DEUR PRESIDENT NELSON MANDELA

TOESPRAAK DEUR PRESIDENT NELSON MANDELA

TOESPRAAK DEUR PRESIDENT NELSON MANDELA BY DIE 60STE SINODE –SITTING VAN DIE VOLKSKERK VAN AFRIKASTELLENBOSCH 23 SEPTEMBER 1997

Meneer die Moderator en Sinodegangers,  Meneer die Burgermeester van Stellenbosch en lede van die stadsraad.

Read more