VOLKSKERK VAN AFRIKA CARNAVON

 

 

 

 

MINISTER / LERAAR

 

DS  EBRAIMILDE BOOYSEN

Kerkraad / Church Council

O/Voorsitter

Br Martiens Daniels

Skriba 

Sus Carolione Julies

Hulp Skriba

Br André Isaacs

Tesourier    

Br Hennie Haas

Hulp Tesourier         

Sus Magda Hoorn

Vrouebediening       

-

Jeug           

-

Sondagskool      

-

              

                   

Service Times / Dienstye

SUNDAY MORNING SERVICE / OGGENDDIENS
10H00
SUNDAY SCHOOL /  SONDAGSKOOL
09H00
PRAYER MEETING /  BIDUUR
-
 CHOIR PRACTICE /  KOOROEFENING
-
YOUTH DEPARTEMENT / JEUGDEPARTEMENT
VRYDAG  - 17H00
WOMEN’S DEPARTMENT / VROUE DEPARTEMENT SATURDAY (EERSTE SATERDAG VAN MAAND) SATERDAE - 14H00
PROTEA MEN SOCIETY/PROTEA MANNEBOND
-
CATECHISM CLASSES / KATKISASIE KLASSE
-

Congregation / Gemeente Profiel

ESTABLISHED/GESTIG

14 MEI 1926

PHYSICAL ADDRESS/FISIESE ADRES

PANOSSTRAAT, CARNAVON

CONTACT  DETAILS
KONTAKBESONDERHEDE

BR MARTIENS DANIELS
BR  HENNIE HAAS

TELEPHONE/CELL NR

0730382162 (MARTIENS DANIELS)
 0829644209 (HENNIE HAAS)

EMAIL/EPOS

CARNAVON Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

PANOSSTRAAT, CARNAVON