VOLKSKERK VAN AFRIKA DYSSELSDORP

 

 

 

MINISTER / LERAAR

 

Ds  Dannie Arries

Service Times / Dienstye

SUNDAY MORNING SERVICE / OGGENDDIENS
10H00
EVENING SERVICE/AANDDIENS            
17H00    (Saam met Ekumene gemeenskap)
SUNDAY SCHOOL /  SONDAGSKOOL
09H00
PRAYER MEETING /  BIDUUR
WEDNESDAY – 19H00   
CHOIR PRACTICE /  KOOROEFENING
TUESDAYS  -  19H00
YOUTH DEPARTEMENT / JEUGDEPARTEMENT
MONDAYS - 19h00 , WEDNESDAY  - 20H00
WOMEN’S DEPARTMENT / VROUE DEPARTEMENT
WEDNESDAY  - 10H00, THURSDAY – 19H00 (YOUNG WOMEN)
PROTEA MEN SOCIETY/PROTEA MANNEBOND

CATECHISM CLASSES / KATKISASIE KLASSE

Kerkraad / Church Council

Voorsitter

Ds  Dannie Arries

O/Voorsitter

 Br Gert Plaatjies

Skriba 

Sus Roslin Malgas

Hulp Skriba

Sus Elsabé Jaftha

Tesourier    

Sus Anthea Botha

Hulp Tesourier         

Sus Marie Harmse

              

                   

 

Congregation / Gemeente Profiel

ESTABLISHED/GESTIG

12 NOVEMBER 2006

PHYSICAL ADDRESS/FISIESE ADRES

H/V MAGERMAN ,  SOLOMONS & DYSSELSWEG, DYSSELSDORP

CONTACT  DETAILS
KONTAKBESONDERHEDE

DS DANNIE ARRIES
TELEPHONE/CELL NR
0746585589
EMAIL/EPOS

volkskerk.dysselsdorp@scwireles.co.za

Dysselsdorp Geskiedenis

Geskiedenis

Volkskerk van Afrika Dysselsdorp

Ek groet u in die wonderlike naam van ons Heer en Meester Jesus Christus.

In die jaar 1932 was daar slegs 4 Kerke in Dysselsdorp nl.  Die NG Sending Kerk, Ethopian church in Zion, Intependente Kerk en die Rooms Katolieke Kerk.

Die meeste inwoners het aan die Intependente kerk behoort, hierdie kerk het destyds net blanke predikante ghad.

Juis as gevolg van ‘n uitlating van ene Ds. Schoeman, wie sou sê dat so lank hy leef, geen kleurling predikant toegelaat sou word in die kerk nie. Hierdie uitlating het veroorsaak dat Wyke (oupa) Hendrik Esau alle bande met die kerk verbreek het.

Click here to open full document