VOLKSKERK VAN ELSIERIVIER

 

 

 

 

MINISTER / LERAAR

 Ds Jack Roberts

Ds J. Roberts

Congregation / Gemeente Profiel

ESTABLISHED/GESTIG

16 MEI 1965

PHYSICAL ADDRESS/FISIESE ADRES

H/VCCOMMERCIAL & ROYALWEG,  MATROOSFONTEIN

CONTACT  DETAILS
KONTAKBESONDERHEDE

BR S TOWNSEND

TELEPHONE/CELL NR

0734973276

EMAIL/EPOS

sharon@mweb.co.za  (Ds J. Roberts)
 
townsend.stanley7@gmail.com   

 
Service Times / Dienstye
SUNDAY/SONDAG
MORNING SERVICE/OGGENDDIENS            
10H00
SPECIAL SERVICES / SPESIALE DIENSTE        
09H00
RESURRECION SERVICE/OPSTANDINGSDIENS   
 06H00
CHRISTMAS SERVICE / KERSDIENS            
08H00
SUNDAY SCHOOL/  SONDAGSKOOL
09H00
PRAYER MEETING/  BIDUUR   WOENSDAE 
               BYBELSTUDIE  - KERK    19H30, WYKE  – 19H30
YOUTH DEPARTEMENT/JEUGDEPARTEMENT        
VRYDAG  - 19H00
WOMEN’S DEPARTMENT/ VROUE DEPARTEMENT    
SATERDAG 14H00
KERKKOOR   
DONDERDAE 18H00
MANNEKOOR
DONDERDAE  19H00

Kerkraad / Church Council

O/Voorsitter

 

Skriba 

Br S. Townsend

Hulp Skriba

Sr H. Pearce

Tesourier    

Br D. Matthee 

Hulp Tesourier         

 

Vrouebediening       

-

Jeug           

 

Sondagskool      

-

              

                   

Elsiesrivier Geskiedenis

Die gemeente ELSIESRIVIER is op Sondag 16 Mei 1965 in die Burgersentrum, Haltweg, ELSIESRIVIER gestig. Dit was as gevolg van die samesmelting van die gemeentes SOUTRIVIER en RICHMOND. Hierdie samesmelting was grotendeels teweeggebring deur die toepassing van die groepsgebiedewet binne die grense van die genoemde gemeentes.’n Reeks vergaderings het hierdie stap voorafgegaan en die Rade se aanbeveling tot die samesmelting, is bekragting op ‘n gesamentlike gemeentevergadering op 24 April 1965 te Soutrivier.

Continue Reading


Elsiesrivier Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

H/V CCOMMERCIAL & ROYALWEG MATROOSFONTEIN