VOLKSKERK VAN ELSIERIVIER

 

 

 

 

MINISTER / LERAAR

 Ds Jack Roberts

Ds J. Roberts

Congregation / Gemeente Profiel

ESTABLISHED/GESTIG

16 MEI 1965

PHYSICAL ADDRESS/FISIESE ADRES

H/VCCOMMERCIAL & ROYALWEG,  MATROOSFONTEIN

CONTACT  DETAILS
KONTAKBESONDERHEDE

BR S TOWNSEND

TELEPHONE/CELL NR

0734973276

EMAIL/EPOS

sharon@mweb.co.za  (Ds J. Roberts)
 
townsend.stanley7@gmail.com   

 
Service Times / Dienstye
SUNDAY/SONDAG
MORNING SERVICE/OGGENDDIENS            
10H00
SPECIAL SERVICES / SPESIALE DIENSTE        
09H00
RESURRECION SERVICE/OPSTANDINGSDIENS   
 06H00
CHRISTMAS SERVICE / KERSDIENS            
08H00
SUNDAY SCHOOL/  SONDAGSKOOL
09H00
PRAYER MEETING/  BIDUUR   WOENSDAE 
               BYBELSTUDIE  - KERK    19H30, WYKE  – 19H30
YOUTH DEPARTEMENT/JEUGDEPARTEMENT        
VRYDAG  - 19H00
WOMEN’S DEPARTMENT/ VROUE DEPARTEMENT    
SATERDAG 14H00
KERKKOOR   
DONDERDAE 18H00
MANNEKOOR
DONDERDAE  19H00

Kerkraad / Church Council

O/Voorsitter

 

Skriba 

Br S. Townsend

Hulp Skriba

Sr H. Pearce

Tesourier    

Br D. Matthee 

Hulp Tesourier         

 

Vrouebediening       

-

Jeug           

 

Sondagskool      

-

              

                   

Elsiesrivier Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

H/V CCOMMERCIAL & ROYALWEG MATROOSFONTEIN