Humansdorp Geskiedenis

GESTIG : 21 JUNIE 1980

Die gemeente spruit uit die Kruisfontein Congregational Kerk toe geen oplossing in 1979 gevind kon word nie. 357 lidmate insluitend 8 Kerkraadslede het toe besluit om ‘n ander heenkome te vind. Daar is geskakel met die Kerkraad van die Volkskerk van Afrika Port Elizabeth-gemeente om by die Volkskerk van Afrika aan te sluit.

Die gemeente het onder die naam “Humansdorp Strewers” gefunksioneer. Eredienste is aan huise van sommige gemeentelede gehou waarna ontmoet is in die Betelsaal van die NG Sending Kerk.

Die gemeente is oor die naweek van 21-22 Junie 1980 in die NG Sending Kerk gestig (die huidige VGK). Die eerste voorsitter van die Kerkraad was wyle ds. J. A. Classen. Hy is opgevolg deur wyle ds. P. J. Pietersen wat konsulentleraar was vanaf 1982 tot 1985. Die huidige leraar ds. L. I. Daniels was konsulentleraar vanaf 1986 tot 1991. Laasgenoemde is in 1991 as voltydse leraar beroep en is op 18 Januarie 1992 deur wyle ds. L. H. Crotz bevestig. Op hierdie datum is die pastorie ook amptelik ingewy.

Vir die grootste gedeelte van die bestaan van die gemeente was die ondervoorsitter van die gemeente wyle br. Jan Leander wat in die afwesigheid van die konsulentleraars leiding gegee en geneem het.

Die hoeksteen van die kerk is op 16 November 1985 deur wyle ds. P. J. Pietersen gelê en die kerkgebou op 17 November 1985 ingewy.

Die gemeente strewe daarna om “ ‘n Gemeente na die hart van God” te wees. Die gemeente spits hulle daarop om in die gemeenskap ‘n verskil te maak. Sopkombuise word deur die Vrouebediening gehou wat voedsel aan die hongeriges verskaf. Woensdae word toebroodjies aan die plaaslike kliniek verskaf. Die gemeente het die Graslaagte Primêre Skool aangeneem om aldaar in woord en in daad die Evangelie uit te dra.

Die gemeente is tans besig met die bou van ‘n saal langs die kerk waarna ‘n pastorie gebou gaan word met die hulp van die Here. Planne vir beide bouprojekte is reeds goedgekeur. ‘n Droom van die gemeente is bewaarheid met die stigting van die Dogters Brigade op 16 Augustus 2015.

Die gemeente het net een erediens wat om 10h00 aanvang neem. Die gemeente aanbid op ‘n wyse waar swaar op die leiding Heilige Gees gesteun word met die inspirerende musiekbegeleiding van ons “Worship Team”

HUMANSDORP Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

HOBSON STRAAT , ARCADIA , HUMANSDORP