Kensington Kalender

2016 JAARPROGRAM-KENSINGTON

2016 JAARPROGRAM-KENSINGTON  
         
MAAND AANGELEENTHEID TYD GEMEENTE  
JANUARIE        
24 Nagmaaldiens      
25-31 VERBONDSWEEK 19:15 Alle Gemeentes  
FEBRUARIE        
7 Sondag Skool Heropen 08:45 Kensington  
14 KERKRAAD/DIAKENSVERGADERING 15:00 Kensington  
28 Nagmaaldiens      
29 INHANDIGING VAN GEMEENTELIKE VERSLAE      
MAART        
7 Distrikbestuursvergadering 19:00 Mitchell's Plein  
13 GEMEENTEVERGADERING 09:00 Kensington  
18-21 Leraars Sitting   Humansdorp  
20 Palm Sondag   Alle Gemeentes  
25 Goeie Vrydag 09:00    
27 Opstandings Diens 06:00    
APRIL        
3 Nagmaal Diens      
10 KERKRAADVERGADERING 15:00 Kensington  
16 DISTRIKJAARVERGADERING   Elsies Rivier  
17 Distrik Diens 09:00 Elsies Rivier  
MEI        
1 Nagmaaldiens      
8 MOEDERSDAG      
5 Hemelvaart Diens 10:00 Alle Gemeentes  
14 VOKSDAG   HHH-Alle Gemeentes  
15 Pinkster Sondag/Dankdiens   Alle Gemeentes  
22 DIAKENSVERGADERING Na Diens Kensington  
JUNIE        
3 KENSINGTON VERJAARSDAG      
5 Nagmaal Diens      
16 Jeugdag      
19 VADERSDAG      
JULIE        
3 Nagmaaldiens      
4 Distrik Bestuursvergadering 19:00 Kensington  
10 KERKRAADVERGADERING 15:00 Kensington  
17 GEMEENTEVERGADERING 09:00 Kensington  
AUGUSTUS      
7 Nagmaaldiens      
9 VROUEDAG   Alle Gemeentes  
14 DIAKENSVERGADERING Na Diens Kensington  
18 INHANDING VAN DATUMS-2017   Alle Gemeentes  
25 Spesiale Distrikbestuursvergadering 19:00 Belgravia  
SEPTEMBER      
4 Nagmaaldiens      
11 DISTRIK DANKDIENS   Kensington  
18 KERKRAADVERGADERING 15:00 Kensington  
24 Proposed Date for Trip around the world      
OKTOBER      
2 Nagmaaldiens      
3 Distrikbestuursvergadering 19:00 Ravensmead  
9 DIAKENSVERGADERING Na Diens Kensington  
26 Oorhoring van Katkisante 19:00    
30 Voorstelling van Katkisante      
         
NOVEMBER      
6 DISTRIK KINDERDAG   Alle Gemeentes  
13 Nagmaaldiens      
13 KERKRAADVERGADERING 15:00    
20 GEMEENTEVERGADERING 09:00 Kiesing van Amptenare 2017/2018  
DESEMBER      
4 Wêreld VIGS Dag   Alle Gemeentes  
14 Laaste Biduur   Kensington  
18 Eredienste begin om 9:00      
25 Kersdag 09:00    
31 Oujaarsdiens 22:30    
         
         

Kensington Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

10 DE LAAN 187, KENSINGTON