Kensington Kerkkoor

kerkoor sal vandag aktief wees by die kerk vir insameliing van die bufonds.

Kensington Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

10 DE LAAN 187, KENSINGTON