Kensington Kerkraad

Ds Philip Philander - Voorsitter

Bro Francois Prins - O/Voorsitter

Sus Rene Langenhoven - Skriba

Sus Belinda Abarahams - Hulp Skriba

Sus Megan Masela - Tesourier

Bro Barry Masela Snr - Hulp Tesourier

Bro Barry Masela Jnr - Trustee

Bro Charles Benjamin - Koster

Sus Heather Prins - Ouditeur/Finanslid

Bro Quinton Hoffman - Jeugleier

Sus Belinda Abrahams - Sondagskool Superintendent

Sus Sophia Jacobs - Vrouebediening Voorsitter

Kensington Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

10 DE LAAN 187, KENSINGTON