MINISTER / LERAAR

 

Ds   Phillip Philander

VOLKSKERK VAN KENSINGTON

 

 

Kerkraad / Church Council

O/Voorsitter

Br Francois Prins

Skriba 

Sus René Langenhoven

Hulp Skriba

 

Tesourier    

Br Barry Masela

Hulp Tesourier         

 

Service Times / Dienstye

SUNDAY MORNING SERVICE / OGGENDDIENS
10H00
SUNDAY SCHOOL /  SONDAGSKOOL
8:45
PRAYER MEETING /  BIDUUR
WEDNESDAY – 19H15   
 CHOIR PRACTICE /  KOOROEFENING
-
YOUTH DEPARTEMENT / JEUGDEPARTEMENT
MONDAY   -  20H00
WOMEN’S DEPARTMENT / VROUE DEPARTEMENT-
PROTEA MEN SOCIETY/PROTEA MANNEBOND
-
CATECHISM CLASSES / KATKISASIE KLASSE
-

Congregation / Gemeente Profiel

ESTABLISHED/GESTIG

03 JUNIE 1923

PHYSICAL ADDRESS/FISIESE ADRES

10 DE LAAN 187 , KENSINGTON

CONTACT  DETAILS
KONTAKBESONDERHEDE

0215938551/0820789613 (Ds P. Philander)
0219526770/0834279704 (Sus R.Langenhoven)

 EMAIL/EPOS

Kensington Geskiedenis

VOLKSKERK VAN AFRIKA KENSINGTON

Gestig: 03 Junie 1923

GESKIEDENIS

In 1922 besluit Eerwaarde J.J.H Forbes om van die Congregational Mission in Harringtonstraat weg te breek en sy eie kerk te stig. Daar was van die gemeentelede wat in Kensington en Windermere woonagtig was wat saam met die skeur met Eerwaarde Forbes beweeg het na ‘n saal in Hanover Straat en later die Moederkerk in Greystraat.

Continue Reading


Kensington Kerkkoor

kerkoor sal vandag aktief wees by die kerk vir insameliing van die bufonds.

Kensington Kerkraad

Ds Philip Philander - Voorsitter

Bro Francois Prins - O/Voorsitter

Sus Rene Langenhoven - Skriba

Sus Belinda Abarahams - Hulp Skriba

Sus Megan Masela - Tesourier

Bro Barry Masela Snr - Hulp Tesourier

Bro Barry Masela Jnr - Trustee

Bro Charles Benjamin - Koster

Sus Heather Prins - Ouditeur/Finanslid

Bro Quinton Hoffman - Jeugleier

Sus Belinda Abrahams - Sondagskool Superintendent

Sus Sophia Jacobs - Vrouebediening Voorsitter

More Articles ...

  • 1
  • 2

Kensington Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

10 DE LAAN 187, KENSINGTON