VOLKSKERK VAN AFRIKA KING WILLIAM’S TOWN

VVA KWT

 

 

MINISTER / LERAAR

 

Ds  Louis R. Jansen

Kerkraad / Church Council

O/Voorsitter

Br Isaac Carelse 

Skriba 

Sus Myrna Anthony

Hulp Skriba

Sus Belinda Adams

Tesourier    

Sus Olga Anthony

Hulp Tesourier         

Sus  Leona Adams

              

                   

Congregation / Gemeente Profiel

ESTABLISHED/GESTIG

14 APRIL 1963

PHYSICAL ADDRESS/FISIESE ADRES

JASMIN STREET,  BREIDBACH,KING WILLIAMS TOWN

CONTACT  DETAILS
KONTAKBESONDERHEDE

SUS MYRNA ANTHONY
TELEPHONE/CELL NR
0839601712
EMAIL/EPOS
 

Service Times / Dienstye

SUNDAY MORNING SERVICE / OGGENDDIENS
10H00
SUNDAY SCHOOL /  SONDAGSKOOL
09H00
PRAYER MEETING /  BIDUUR
WEDNESDAY – 19H00   
 CHOIR PRACTICE /  KOOROEFENING
WEDNESDAYS - 19H00 -  19H00
YOUTH DEPARTEMENT / JEUGDEPARTEMENT
FRIDAY - 19H00
WOMEN’S DEPARTMENT / VROUE DEPARTEMENT THURSDAY - 19H00
PROTEA MEN SOCIETY/PROTEA MANNEBOND

CATECHISM CLASSES / KATKISASIE KLASSE

King Williams Town Geskiedenis

VOLKSKERK VAN AFRIKA, KING WILLIAM’S TOWN

Gestig 14 April 1963 onder die naam Volkskerk van Afrika, King William’s Town. Kort na die stigting van die VVA Oos-Londen op 08 Julie 1962, lê wyle Br. Louis Fritz ‘n besoek af te Oos-Londen. Hy woon ‘n diens by te Cambridge, waarna hy in gesprek tree met wyle Ds. I. Mc Quena en ander rakende die leerstellinge en ander informasie in verband met die kerkgenootskap. Br. Fritz keer terug na King William’s Town met ‘n diepe oortuiging dat hy deur die genade van Onse Heer, hom moet skaar by die genootskap. ‘n Reeks ontmoeting vind plaas tussen hom en wyle        Ds. I. Mc Quena en meer van die breër gemeenskap van King William’s Town stel belang, grotendeels omdat wyle Br. Fritz gesien was as ‘n godvresende persoon.

Continue Reading


  • 1
  • 2

King Williams Town Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

JASMIN STREET, BREIDBACH, KING WILLIAMS TOWN