VOLKSKERK VAN AFRIKA KING WILLIAM’S TOWN

VVA KWT

 

 

Kerkraad / Church Council

O/Voorsitter

Br Isaac Carelse 

Skriba 

Sus Myrna Anthony

Hulp Skriba

Sus Belinda Adams

Tesourier    

Sus Olga Anthony

Hulp Tesourier         

Sus  Leona Adams

              

                   

Congregation / Gemeente Profiel

ESTABLISHED/GESTIG

14 APRIL 1963

PHYSICAL ADDRESS/FISIESE ADRES

JASMIN STREET,  BREIDBACH,KING WILLIAMS TOWN

CONTACT  DETAILS
KONTAKBESONDERHEDE

SUS MYRNA ANTHONY
TELEPHONE/CELL NR
0839601712
EMAIL/EPOS
 

Service Times / Dienstye

SUNDAY MORNING SERVICE / OGGENDDIENS
10H00
SUNDAY SCHOOL /  SONDAGSKOOL
09H00
PRAYER MEETING /  BIDUUR
WEDNESDAY – 19H00   
 CHOIR PRACTICE /  KOOROEFENING
WEDNESDAYS - 19H00 -  19H00
YOUTH DEPARTEMENT / JEUGDEPARTEMENT
FRIDAY - 19H00
WOMEN’S DEPARTMENT / VROUE DEPARTEMENT THURSDAY - 19H00
PROTEA MEN SOCIETY/PROTEA MANNEBOND

CATECHISM CLASSES / KATKISASIE KLASSE

King Williams Town Geskiedenis

VOLKSKERK VAN AFRIKA, KING WILLIAM’S TOWN

Gestig 14 April 1963 onder die naam Volkskerk van Afrika, King William’s Town. Kort na die stigting van die VVA Oos-Londen op 08 Julie 1962, lê wyle Br. Louis Fritz ‘n besoek af te Oos-Londen. Hy woon ‘n diens by te Cambridge, waarna hy in gesprek tree met wyle Ds. I. Mc Quena en ander rakende die leerstellinge en ander informasie in verband met die kerkgenootskap. Br. Fritz keer terug na King William’s Town met ‘n diepe oortuiging dat hy deur die genade van Onse Heer, hom moet skaar by die genootskap. ‘n Reeks ontmoeting vind plaas tussen hom en wyle        Ds. I. Mc Quena en meer van die breër gemeenskap van King William’s Town stel belang, grotendeels omdat wyle Br. Fritz gesien was as ‘n godvresende persoon.

Uiteindelik word daar besluit om deel te word van die genootskap van die Volkskerk van Afrika en op Sondag 14 April 1963, onder groot geesdrif word die Volkskerk van Afrika King William’s Town in die“Weir Hall”gestig. Verteenwoordigers van binne en buite die genootskap kom van heinde en verre om saam met die gemeente te King William’s Town hierdie blye historiesie oomblik te kon meemaak.

Die stigtersrede op hierdie geskiedkundige dag word waargeneem deur                  Ds. A.P. Hector en onder die sprekers het getel Di. B.J.E Appollis, L.T. Rousseau asook die burgermeester van King William’s Town, Mnr. H. Alpenstein. 52 lidmate en 15 katkisante onder die naam van die“Christen Strewers”van King William’s Town was ingelyf in die Volkskerk van Afrika King William’s Town. Onmiddellik na die inlywing tot die gemeenskap ontstaan die probleem van huisvesting. Dié word spoedig opgelos deurdat Br. L. Fritz wat ‘n buitegebou op sy grond afstaan vir die gebruik van die kerk.

Met eie hande omskep hy die gebou tot ‘n aanneemlike kerk. Die gemeente was behulpsaam met die aankoop van boumaterial en die geldelike steun het dit moontlik gemaak om skepping te laat geskied. Terwyl daar onderhandel is vir ‘n verband vir die verkryging van die perseel en die gebou, ontslaap die waardige volksman, kort daarna sy eggenote en ook Ds. I. Mc Quena. Die gemeente vergoed vir die gebruik van die gebou.

Die eerste amptenare en komiteelede was as volg:

Diakens Brs. L. Fritz, J.P. Jurie, J. Anthony, H.G. Adams, A. Stanton, D. Kleinhans
Ondervoorsitter Br. L. Fritz
Sekretaris Br. H.J. Adams
Tesourier Br. P.J. Jurie
Bewaarhebbers Eerw. I. Mc Quena, Brs. L. Fritz & P.J. Jurie
Koster Br. George Speelman
Koorleier C.E. Adams
Sondagskool Sup. Sust. R. Jagers
Armsorgkomitee Sust. C. Fritz, E. Jurie, S. Anthony, C.E. Adams, L. Stanton en E. Kleinhans
Boukomitee Brs. P. Groep, H. Kemp en M. Arends
Ouditeure Brs. D. Klaasen en G. Hill

Met die verloop van die jare word daar besluit om met die bou van ‘n kerk te Breidbach te begin. Harde werk het hiermee gepaard gegaan en op Saterdag 28 November 1987 word die hoeksteenlegging gedoen deur Ds. S. Adams (destyds vise-superintendent) bygestaan deur Ds. I.L Daniels. Op Sondag 30 April word die nuwe kerk te Breidbach ingewy deur Ds. J.A Classen (Ere Superintendent) en Ds. S. Adams (Vise-Superintendent). Br. M. Arend oorhandig die kerksleutels aan die Ds. J.A. Classen om die kerk se deure te ontsluit in die Naam van die Vader, Seun en Heilige Gees.

1 1 2002 4 33 25 PM 1 1 2002 4 40 00 PM 1 1 2002 4 44 19 PM

King Williams Town Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

JASMIN STREET, BREIDBACH, KING WILLIAMS TOWN