VOLKSKERK VAN AFRIKA MACASSAR

 

 

 

 

MINISTER / LERAAR

 

Ds 

Congregation / Gemeente Profiel

ESTABLISHED/GESTIG

 

PHYSICAL ADDRESS/FISIESE ADRES

Macassar , KAAPSTAD

CONTACT  DETAILS
KONTAKBESONDERHEDE

DS

TELEPHONE/CELL NR

 

EMAIL/EPOS

 

Kerkraad / Church Council

O/Voorsitter

Br

Skriba 

Br

Hulp Skriba

Br

Tesourier    

Sr

Hulp Tesourier         

 

Vrouebediening       

Sr

Jeug           

Mt

Sondagskool      

Sr

              

                   

Service Times / Dienstye

SUNDAY MORNING SERVICE / OGGENDDIENS

SUNDAY SCHOOL /  SONDAGSKOOL

PRAYER MEETING /  BIDUUR
WEDNESDAY –   
 CHOIR PRACTICE /  KOOROEFENING
-
YOUTH DEPARTEMENT / JEUGDEPARTEMENT
FRIDAY  - 
WOMEN’S DEPARTMENT / VROUE DEPARTEMENT SATURDAY (EERSTE SATERDAG VAN MAAND) SATERDAE
PROTEA MEN SOCIETY/PROTEA MANNEBOND
-
CATECHISM CLASSES / KATKISASIE KLASSE
-

Macassar Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

MACASSAR , KAAPSTAD