Mitchellsplein Kalender

VOLKSKERK VAN AFRIKA  
MITCHELL’S PLEIN  
         
JAARPROGRAM 2016  
         
JANUARIE        
13 Heropening van skole      
18 Ouditering van finansiele state(Eksterne)   Alle gemeentes  
30 Nasionale Jeug Opleiding   Alle Gemeentes  
         
         
FEBRUARIE        
1-5 VERBONDS WEEK 19h30 Mitchell’s Plein  
6 Vrouebediening Bestuursvergadering 14h00 Ravensmead  
9 Kerkraad 19h00 Mitchellsplein  
11 Distrik Jeug Vergadering 19h30 Bellville  
11-12 Sentraleraad   Oudtshoorn  
18 Distrik S/Skool bestuurvergadering 19h30 Belgravia  
21 Nagmaal: Gemeente Vergadering 10h00 Mitchellsplein  
23 Diakensraad 19h30    
28 Inhandiging van Gemeente Verslae   Alle Gemeentes   
         
MAART        
5 Distrik Jeug Jaarvergadering 19h30 Bellville  
7 Distrik Bestuursvergadering                          Mitchellsplein  
12 Distrik Vrouebediening Jaarvergadering 09h00 Mitchellsplein  
18-21 Leraars Konvensie   Humansdorp  
21 Palm Sondag 10h00 Mitchellspein  
25 Goeie Vrydag 09h00    
27 Opstandings Diens: Nagmaal 09h00    
APRIL        
6 Kerkraad 19h30 Mitchellsplein  
16 Distrik Jaarvergadering 09h00 Elsiesrivier  
17 Distrikdiens 09h00 Elsiesrivier  
15-19 Nasionale Vrouebediening Konferensie   Oudtshoorn  
23 Nagmaal 10h00 Mitchellsplein  
29-30 Nasionale Jeug Konferensie   Oudtshoorn  
30 Inhandiging van inligting vir Winter Bron uitgawe      
         
MEI        
1-3 Nasionale Jeug Konvensie   Wortelgat  
5 Hemelvaart 19h30  Mitchellsplein  
5-14 Pinkster Biduur 19h30 Mitchellsplein  
8 Moedersdagdiens 10h00 Mitchellsplein  
14 Volksdag     HHH  
15 Pinkstersondagdiens 10h00 Mitchellsplein  
21 Vrouebediening Bestuursvergadering 14h00 Bellville  
22 Nagmaal 10h00 Mitchellsplein  
28 Gemeente Funksie   Mitchellsplein  
         
JUNIE        
7 Diakensraad 19h30 Mitchellsplein  
14 Kerkraad 19h30 Mitchellsplein  
16  Nasionale Jeugdag   Distrik Jeug Samekoms    
19 Vadersdag 10h00 Mitchellsplein  
28 Nagmaal 10h00 Mitchellsplein  
         
JULIE        
2 Gemeente Funksie   Mitchellsplein  
4 Distrikbestuursvergadering 19h30 Kensington  
16 Distrik Vroue Werkswinkel 09h00  Belgravia  
22-23 Sentrale Raad   Oudtshoorn  
24 Nagmaal 10h00 Mitchellsplein  
         
AUGUSTUS        
6 Vrouedag Ontbyt 09h00 Belgravia  
7 Vrouedag Diens 10h00 Mitchellsplein  
9 Kerkraad 19h30 Mitchellsplein   
13 Vroue Bestuursvergadering 14h00  Bellville  
16 Nagmaal 10h00 Mitchellsplein  
18 Inhandiging van Datums van Onderafdelings      
25 Spesiale Distrik Bestuursvergadering 19h30 Belgravia  
         
 SEPTEMBER        
6 Kerkraad 19h30 Mitchellsplein  
9 Distrik Jeug Bestuursvergadering 19h30 Bellville  
11 Distrikdiens 09h00 Mitchellsplein  
20 Diakensraad 19h30 Mitchellsplein  
25 Nagmaal 10h00 Mitchellsplein  
         
         
 OKTOBER        
3 Distrik Bestuursvergadering 19h30 Ravensmead  
7-9 Sinode   Oudtshoorn  
7-9 Distrik Vrouebediening Kamp   Simonsberg  
16 Nagmaal 09h30 Mitchellsplein  
30 Distrik Jeug Funksie      
31  Inhandiging van inligting: Somer Bron       
28-30 Gemeente Outing   Mitchellsplein  
         
NOVEMBER        
6 Kinderdag Diens 10h00 Mitchellsplein  
10 Kerkraad 19h30 Mitchellsplein  
20 Gemeente Vergadering 10h00 Mitchellsplein  
         
DESEMBER        
6 Sondagskool Sluiting Alle Gemeentes     
18 Nagmaal 10h00 Mitchellsplein  
25 Kersfees Diens 08h00 Mitchellsplein  
         
         
         
           

MITCHELLSPLEIN Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

JAMAICA PRIMARY,  MERRYDALE ROAD, PORTLANDS, MITCHELLSPLEIN, KAAPSTAD