VOLKSKERK VAN AFRIKA MOSSELBAAI

VOLKSKERK VAN AFRIKA MOSSELBAAI

 

 

MINISTER / LERAAR

DS GARRETT MöLLER

Ds  GARRETT MöLLER

Service Times / Dienstye

SUNDAY MORNING SERVICE / OGGENDDIENS
10H00-Last Sunday of month 09H00
SUNDAY SCHOOL /  SONDAGSKOOL
09H00-No Sunday school last dy of the month
PRAYER MEETING /  BIDUUR
WEDNESDAY – 19H00   
 CHOIR PRACTICE /  KOOROEFENING

YOUTH DEPARTEMENT / JEUGDEPARTEMENT

WOMEN’S DEPARTMENT / VROUE DEPARTEMENT 2 TIMES of the MONTH SATURDAYS  - 12H00
PROTEA MEN SOCIETY/PROTEA MANNEBOND

CATECHISM CLASSES / KATKISASIE KLASSE

Congregation / Gemeente Profiel

ESTABLISHED/GESTIG

22 AUGUST 1929

PHYSICAL ADDRESS/FISIESE ADRES

28 KASSELSVLEI ROAD, BELLVILLE SOUTH

CONTACT  DETAILS
KONTAKBESONDERHEDE

SR CHERYL CROWIE
TELEPHONE/CELL NR
0845995942
EMAIL/EPOS
nigelcrowie@yahoo.com

Congregation / Gemeente Profiel

ESTABLISHED/GESTIG

14 APRIL 1963

PHYSICAL ADDRESS/FISIESE ADRES

JASMIN STREET,  BREIDBACH,KING WILLIAMS TOWN

CONTACT  DETAILS
KONTAKBESONDERHEDE

SUS MYRNA ANTHONY
TELEPHONE/CELL NR
0839601712
EMAIL/EPOS
 

Service Times / Dienstye

SUNDAY MORNING SERVICE / OGGENDDIENS
10H00
SUNDAY SCHOOL /  SONDAGSKOOL
09H00
PRAYER MEETING /  BIDUUR
WEDNESDAY – 19H00   
 CHOIR PRACTICE /  KOOROEFENING
WEDNESDAYS - 19H00 -  19H00
YOUTH DEPARTEMENT / JEUGDEPARTEMENT
FRIDAY - 19H00
WOMEN’S DEPARTMENT / VROUE DEPARTEMENT THURSDAY - 19H00
PROTEA MEN SOCIETY/PROTEA MANNEBOND

CATECHISM CLASSES / KATKISASIE KLASSE

Kerkraad / Church Council

O/Voorsitter

Br Graham Manuel

Skriba 

Sus Corry Thyssen

Hulp Skriba

Sus Elrine Sambok

Tesourier    

Br Joey Daniels

Hulp Tesourier         

Br Dawid Philips

              

                   

Service Times / Dienstye

SUNDAY MORNING SERVICE / OGGENDDIENS
09H00
SUNDAY SCHOOL /  SONDAGSKOOL
08H00
PRAYER MEETING /  BIDUUR
WEDNESDAY – 19H00   
 CHOIR PRACTICE /  KOOROEFENING
TUESDAYS  -  19H00
YOUTH DEPARTEMENT / JEUGDEPARTEMENT
TUESDAYS  - 19H00
WOMEN’S DEPARTMENT / VROUE DEPARTEMENT1st and 4th SATURDAYS  - 15H00
PROTEA MEN SOCIETY/PROTEA MANNEBOND
THURSDAY - 20H00
CATECHISM CLASSES / KATKISASIE KLASSE
TUESDAY 15H00

Congregation / Gemeente Profiel

ESTABLISHED/GESTIG

20 SEPTEMBER 1942

PHYSICAL ADDRESS/FISIESE ADRES

ALHOF DRIVE, MOSSEL BAY

CONTACT  DETAILS
KONTAKBESONDERHEDE

DS G.M.J. MöLLER
TELEPHONE/CELL NR
044 6904461
EMAIL/EPOS

Mosselbaai Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

ALHOFDRIVE MOSSEL BAY