VOLKSKERK VAN AFRIKA OUDTSHOORN

volkskerkoudtshoorn

 

MINISTER / LERAAR

Oudtshoorn Ds Samuel Du Plessis

Ds  Samuel Du Plessis

Kerkraad / Church Council

O/Voorsitter

Br Cornelius Fortuin

Skriba 

Sus Jennifer Patrick

Hulp Skriba

Br Jonathan Wicomb

Tesourier    

Br Gabriel Fakoe

Hulp Tesourier         

Br Deon Manuel

              

                      

                

               

Service Times / Dienstye

SUNDAY MORNING SERVICE / OGGENDDIENS
10H00
SUNDAY SCHOOL /  SONDAGSKOOL
09H00
PRAYER MEETING /  BIDUUR
WEDNESDAY – 19H00   
 CHOIR PRACTICE /  KOOROEFENING
MONDAYS -  19H00
YOUTH DEPARTEMENT / JEUGDEPARTEMENT
TUESDAYS  - 19H00
WOMEN’S DEPARTMENT / VROUE DEPARTEMENT
WEDNESDAYS - 15H00

Congregation / Gemeente Profiel

ESTABLISHED/GESTIG

11 MAART 1928

PHYSICAL ADDRESS/FISIESE ADRES

ZEBRA ROAD,  BRIDGTON, OUDTSHOORN

CONTACT  DETAILS
KONTAKBESONDERHEDE

BR JONATHAN WICOMB
TELEPHONE/CELL NR
044 274 0137
EMAIL/EPOS

Kerkkoor stel CD bekend

 TDJ8876 TDJ8895 TDJ8879

Kerkkoor stel CD bekend

Die kerkkoor van die Volkskerk van Afrika, Oudtshoorn, het op Saterdag 9 September 2017 geskiedenis gemaak met die vrystelling van hul eerste CD. Dit is gedoen by ‘n glansgeleentheid wat in die Protea Volkssentrum aangebied is. Die aand is opgehelder met sang van gaskunstenaars soos brs Fanie Daries, Lesley Meiring en sus ……..Die aand is afgesluit met die sing van vyf pragtige liedere deur die kerkkoor.

Die koorleier, br Kiewiet Manuel, het op die volgende wyse hulde gebring aan sy voorgangers wat diep spore getrap het en ook die gemeente bedank vir hul volgehoue ondersteuning:

ONS KYK TERUG.......EN Sê DANKIE

Wanneer ons, die Kerkkoor van die Volkskerk van Afrika, Oudtshoorn gemeente, vanaand terug kyk na die vervloë jare, is dit met 'n tikkie heimweë in ons harte. Ons dink met nostalgie aan  ons kerk se jare van stryd, sukkel en swaarkry, maar ook van blydskap en vooruitgang waarvan die kerkkoor altyd 'n deel was. Vanaand kan ons nie vir u die presiese datum van die stigting van die eerste kerkkoor gee nie, maar ons reken dat die kerkkoor so oud soos die Oudtshoorn gemeente self is.

Deur hierdie eerste CD van die Volkskerk van Afrika Kerkkoor wil ons alle dank en eer aan  ons Hemelse Vader bring. Ook wil ons hiermee hulde bring aan al die vorige koorleiers  wat skouer aan die wiel gesit het en na die beste van hul vermoë die koor gelei en uitgebou het. Koorleiers wat deur wind en weer, somer of winter, reën of sonskyn hul pad na die kerk gevind het om die koor af te rig. Koorleiers soos Mnr Sam Powrie,  Sr Nellie Rensburg, Mnr Nicholas Michaels, Mnr T. J. Thyse en Juffrou Dinah Brown wat getrou,  doelgerig en onverpoosd die pad met hul koorlede gestap het om deur sang die Hemelse Vader te verheerlik.

 

Ons mag ook nie vanaand die oud-koorlede wat oor die jare heen die kerkkoor help bou het, vergeet nie. Met diepe hartseer onthou ons die koorlede wat ons reeds ontval het. Ons dink met leedwese aan getroue koorlede soos, Sarah Oldjohn, Gerty Kleynhans, Koos Dido, Katie Coetzee, Lydia Jantjies, Kotie Claassen, Barend Hendricks, Elizabeth (Zana) George en vele ander wat in vroeër jare die koor gedien het. Ons wil ook hulde bring aan koorlede wat weens ouderdom of swak gesondheid na jare van toewyding en getroue diens, die koor moes verlaat. Hieronder dink ons aan Ousie Grootboom, Ant Mary Jacobs, Mary Carelse, Ant Sanna Hurling. Ons weet dat julle harte altyd by die koor sal wees en daarom “salute” ons julle. Ons bring ook hulde aan wyle Ds Pieter Pietersen vir sy liefde vir die koor, sy baie besoeke en aanmoediging.

Ons is dankbaar teenoor ons Skepper wat die koor in staat gestel het om oor die jare heen hul sangtalent op verskeie vlakke uit te leef. Benewens sang in die kerk, is  die koor ook baie betrokke ten opsigte van die bywoning en ondersteuning van buitepos Jaarfeeste. Die Goeie Vrydag kerkdienste het die afgelope jare sinoniem met die kerkkoor geword waartydens die koor deur middel van opvoerings oor die lewe, lyding en dood van Jesus die Nasarèner, die dienste aangebied het. Die gereelde aanbied van Kersopvoerings is ook deel van die koor se aktiwiteite. Benewens die sing van gewyde liedere, sing die koor ook liedjies uit die F.A.K. Bundel -  Liedjies vir oud en jonk wat handel oor die wel en weë van die lewe. Ook is die koor betrokke by die jaarlikse Korefees van die Distrik Suid-Kaap van die Volkskerk van Afrika.

Behalwe uitreikingsaksies na ander kerke op plaaslike vlak, poog die koor ook om hul vlerke wyer te sprei. Die afgelope jare het die koor Volkskerkgemeentes so ver as Humansdorp, Oos-Londen en Kimberley besoek.

Hierdie CD is die verwesenliking van een van die doelwitte van die Koor se Vyfjaar Plan wat in 2014 beslag gekry het onder leiding van Br Danie Arries (tans Ds Arries), Br Neil Smith (tans Ds Smith) en Br Thys Murphy. Deur harde werk, toewyding en uitputtende oefening is die CD in Oktober 2016 onder leiding van die huidige koorleier, Br K. Manuel, opgeneem. Deur die keuse van die titel, Give a Thought to Africa, wil die koor ook bid vir vrede en versoening nie net in ons land nie, maar in die hele kontinent van Afrika.

Graag wil ons baie dankie sê aan ons koor voorsitters,  Nellie Edwards,  Eviton Loggenberg en David Belelie vir hul volgehoue inspirasie en aansporing tot die opneem van die CD. The choir would like to thank Mr Barry McGurk for the recording and compilation of the CD as well as his sound advice and patience during recording sessions.

Ons dank gaan ook uit aan Mnr Rudy van Heerden en Mnr Enrique Petersen vir die duplisering en alle grafiese werk verbonde aan die CD. Baie dankie ook aan al ons borge en donateurs vir jul wonderlike bydrae. Dankie Ds Du Plessis vir u volgehoue ondersteuning en bemoediging. Ons as koor sal beslis u hartewens van 'n CD met liedjies vir oud en jonk verwesenlik.

Alhoewel dit ons koor se eerste poging is, wil ons glo dat u die gewyde liedere op die CD sal geniet, aldus br Manuel.

Oudtshoorn Google Kaart / Map

PHYSICAL ADDRESS / FISIESE ADRES

ZEBRA ROAD, BRIDGTON, OUDTSHOORN